Informacja o publicznej emisji akcji Serii D

FAQ


Czyli najczęściej zadawane pytania odnośnie emisji akcji serii D.

Browar Górniczo-Hutniczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dokonuje publicznej emisji akcji imiennych zwykłych zgłoszonej do Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach tzw. crowdfoundingu udziałowego. Każdy kto zakupi akcje, zostanie akcjonariuszem.

Więcej informacji można znaleźć w Prezentacji.
Akcjonariusz ma prawa do:
- pobierania wypłacanej dywidendy od zysku Spółki;
- brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, decydując o losach Spółki;
- sprzedaży posiadanych akcji.

Przewidujemy organizację corocznych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w Klubie Studio w Krakowie.

Więcej informacji można znaleźć w Prezentacji.
To Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecyduje o przeznaczeniu zysku Spółki. Chcemy rozwinąć Spółkę do takiej fazy która pozwoli na stabilną wypłatę dywidendy. Plan rozwoju Spółki zakłada rozszerzenie rynków zbytu i inwestycje umożliwiające osiągnięcie maksymalnej mocy produkcyjnej zakupionej lini produkcyjnej.

Więcej informacji można znaleźć w Prezentacji.
Środki z emisji w zdecydowanej większości zostaną przeznaczone na zakup linii produkcyjnej mini-browaru restauracyjnego, zawierającej m.in.:

- warzelnię;
- tankofermentatory (zbiorniki cylindryczno-stożkowe do fermentacji);
- linię do butelkowania;
- instalację do wyszynku w Klubie Studio piwa prosto z tanka.

Linia produkcyjna będzie w wysokim stopniu zautomatyzowana, co umożliwi stabilną, powtarzalną i w pełni kontrolowaną produkcję w oparciu o najnowsze technologie.