Zespół BGH

Łukasz Jura

Prezes Zarządu
Technologia i produkcja

Piotr Drochliński

Dyrektor ds. produkcji
Piwowar

Kamil Domański

Piwowar

Jonas Trummer

Piwowar - stażysta

Paweł Drochliński

Wiceprezes zarządu
Sprzedaż i finanse

Maria Ziółkowska

Główny Księgowy

Paweł Janiczak

Księgowy

Damian Żurawski

Wiceprezes zarządu
Administracja i promocja

Kinga Wodzińska

Referent administracyjny

Mateusz Wójtów

Kreacja artystyczna
Rada Nadzorcza Browaru

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Tadeusz Słomka

PRzewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Kąkol

Członek rady nazdorczej

Jerzy Lis

Członek rady nazdorczej