Rada nadzorcza


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Tadeusz Słomka


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Kąkol


Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Lis


Członek Rady Nadzorczej

Piwowarzy


Piotr Drochliński


Dyrektor ds. produkcji
Piwowar

Kamil Domański


Piwowar Dyplomowany
Sprzedaż

Jakub Ciaćma


Piwowar Główny

Paweł Szcześniak


Piwowar

Zarząd


Łukasz Jura


Prezes Zarządu
Technologia i produkcja

Paweł Drochliński


Wiceprezes Zarządu
Sprzedaż i finanse

Pozostali pracownicy


Maria Ziółkowska


Główny Księgowy

Paweł Janiczak


Księgowy

Kinga Wodzińska


Referent administracyjny

Mateusz Wójtów


Kreacja artystyczna